Betingelser - Dåstrup Forsamlingshus

Gå til indhold

Betingelser

Bemærk:
Huset må ikke benyttes til andet end det angivne formål/anledning, herunder ungdomsfester, og at såvel lejer og bruger er en og samme person.  Forsamlingshuset kan kun lejes ud til personer over 25 år.

Bekræftelse:
Bekræftelse fremsendes umiddebart efter reservation af Dåstrup forsamlingshus, og indeholder oplysninger om lejeperiode samt aftalte priser.

Lejekontrakt:
Lejekontrakt fremsendes 1-3 måneder før lejetidspunkt og indeholder oplysninger om:
Rengøring
Lejeperiode fra dato og tid til dato og tid
Betalingsoplysninger
Hvor nøgle skal afhentes og tidspunkt
nøgle skal normalt afleveres samme sted som den er afhentet
Returnering af underskrevet lejekontrakt med oplysning om konto nr. (anvendes til returnering af depositum efter endt leje) returnering gerne på mail med relevante oplysninger

Tilbagebetaling af depositum:
Inden for 4 uger efter aflevering af nøgle tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for eventuelle skader på hus eller inventar, service mv., Ligeledes vil et gebyr for oprydning være fratrukket, hvis dette ikke er udført tilfredsstillende (faktureres med kr. 250,00 kr. pr. time).
Returnering af depositum sker til egen konto med opgørelse.

Oprydning efter leje:
Rengøring efter leje af Dåstrup forsamlingshus tager vi os af, men vi skal bede jer om at sørge for,
at huset afleveres i samme stand som det er modtaget.

• Borde og stole er stillet tilbage på plads (se opstilling i mappen i kaffestuen)
• Gulvet i huset er fejet
• Service og glas er placeret som anvist på billeder i skuffer og skabe
• Evt. smadret service og glas er placeret ved køkkenvasken
• Ovnene, ovnplader, komfur, køleskab samt fryser er rengjort
• Opvaskemaskinen er renset og vandet tømt ud (se opslag på væggen ved køleskabet)
• Stik til kaffemaskiner og elkedel er taget ud af elstikket
• Alt køkkenaffald er lagt i container uden for bagdøren
• Lejer sørger selv for bortfjernelse af medbragte glas, flasker, dåser samt papkasser.
• Brugte håndklæder og viskestykker er placeret på gulvet ved indgangsdøren
• Lyset i huset er slukket
• Indgangsdør / bagdørene er aflåst
• OBS! Ved brug af grill (kul) sørg for at aske er slukket – ingen gløder
Det er strengt forbudt at anvende fyrværkeri, både ude og inde

At aflevere huset i samme stand som det er modtaget.

Afbestilling:
Skal ske senest 8 uger før datoen for lejeperiodens start, dog 3 måneder før ved konfirmationer, ellers er det fulde depositum tabt. Ved afbestilling er mindste aflysningsgebyr 150,- kr.

Åbne arrangementer:
Det bemærkes at det påhviler lejeren at indhente de fornødne tilladelser og bevillinger.

Erstatningspligt:
 Lejeren af huset har altid erstatningspligten overfor bortkomne eller beskadige ting, samt på bygningen, døre, vinduer ect. skulle skaderne overstige det indbetalte depositum, vil der blive fremsendt regning med krav om betaling i henhold til gældende regler.

Ansvar:
 Dåstrup Forsamlingshus fralægger sig ethvert ansvar for udefra kommende hændelser som måtte indtræffe. F.eks. El/gas/ vandforsyningssvigt – det er lejer af huset som bærer det fulde ansvar for skader på personer / ran m.m.

er der andre forhold/bemærkninger vil det fremgå af kontrakten


Tilbage til indhold